КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 
   Розділ I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 1 - 18  Глава 1  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 19 - 30  Глава 2  АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ
 ст. 31 - 41  Глава 3  СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
 ст. 42 - 71  Глава 4  УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
 ст. 72 - 117  Глава 5  ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ
 ст. 118 - 123  Глава 6  ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
 ст. 124 - 131  Глава 7  СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ
 ст. 132 - 143  Глава 8  СУДОВІ ВИТРАТИ
 ст. 144 - 149  Глава 9  ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
 ст. 150 - 158  Глава 10  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
   Розділ II  ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 ст. 159 - 167  Глава 1  ПИСЬМОВІ ЗАЯВИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
 ст. 168 - 172  Глава 2  ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 ст. 173 - 183  Глава 3  ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 ст. 184 - 188  Глава 4  ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ
 ст. 189 - 191  Глава 5  ВІДМОВА ПОЗИВАЧА ВІД ПОЗОВУ. ПРИМИРЕННЯ СТОРІН
 ст. 192 - 228  Глава 6  РОЗГЛЯД СПРАВИ ПО СУТІ
 ст. 229 - 235  Глава 7  ФІКСУВАННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
 ст. 236 - 240  Глава 8  ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 ст. 241 - 256  Глава 9  СУДОВІ РІШЕННЯ
 ст. 257 - 263  Глава 10  СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯИ
 ст. 264 - 291  Глава 11  ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ СПРАВ
   Розділ III  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
 ст. 292 - 326  Глава 1  АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 ст. 327 - 360  Глава 2  КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 ст. 361 - 369  Глава 3  НОВОВИЯВЛЕНІ АБО ВИКЛЮЧНІ ОБСТАВИНИ
 ст. 370 - 383  Розділ IV  ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 ст. 384 - 391  Розділ V  ВІДНОВЛЕННЯ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
   Розділ VI  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
   Розділ VII  ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ