ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 1-10  глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
 ст. 11-14  глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
 ст. 15-23  глава 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
  Розділ II ОСОБИ
  підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА
 ст. 24-49  глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
 ст. 50-54  глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
 ст. 55-79  глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
  підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА
 ст. 80-112  глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
 ст. 113-166  глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
  підрозділ 3 УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
 ст. 167-169  глава 9 ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
 ст. 170-173  глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
 ст. 174-176  глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ
  Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 ст. 177-178  глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 ст. 179-193  глава 13 РЕЧІ. МАЙНО
 ст. 194-198  глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ
 ст. 199-201  глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
  Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО
 ст. 202-236  глава 16 ПРАВОЧИНИ
 ст. 237-250  глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО
  Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
 ст. 251-255  глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
 ст. 256-268  глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА 
 ст. 269-280  глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА
 ст. 281-293  глава 21 ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ
 ст. 294-315  глава 22 ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ
КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 
  Розділ I ПРАВО ВЛАСНОСТІ
 ст. 316-327  глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
 ст. 328-345  глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
 ст. 346-354  глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
 ст. 355-372  глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 ст. 373-378  глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)
 ст. 379-385  глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО
 ст. 386-394  глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
 ст. 395-396  глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
 ст. 397-400  глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
 ст. 401-406  глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
 ст. 407-412  глава 33 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ
 ст. 413-417  глава 34 ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 ст. 418-432  глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
 ст. 433-448  глава 36 АВТОРСЬКЕ ПРАВО
 ст. 449-456  глава 37 СУМІЖНІ ПРАВА
 ст. 457-458  глава 38 ПРАВО НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
 ст. 459-470  глава 39 ПРАВО НА ВИНАХІД, МОДЕЛЬ, ЗРАЗОК
 ст. 471-480  глава 40 ПРАВО НА КОМПОНУВАННЯ МІКРОСХЕМИ
 ст. 481-484  глава 41 ПРАВО НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
 ст. 485-488  глава 42 ПРАВО НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН
 ст. 489-491  глава 43 ПРАВО НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
 ст. 492-500  глава 44 ПРАВО НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
 ст. 501-504  глава 45 ПРАВО НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ
 ст. 505-508  глава 46 ПРАВО НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 
  Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 509-525  глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ
 ст. 526-545  глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 546-597  глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 598-609  глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 610-625  глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
 ст. 626-637  глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
 ст. 638-654  глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  Розділ III ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  підрозділ 1 ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 655-716  глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
 ст. 717-730  глава 55 ДАРУВАННЯ
 ст. 731-743  глава 56 РЕНТА
 ст. 744-758  глава 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)
 ст. 759-809  глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА)
 ст. 810-826  глава 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА
 ст. 827-836  глава 60 ПОЗИЧКА
 ст. 837-891  глава 61 ПІДРЯД
 ст. 892-900  глава 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИХ РОБІТ
 ст. 901-907  глава 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 908-928  глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 ст. 929-935  глава 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ
 ст. 936-978  глава 66 ЗБЕРІГАННЯ
 ст. 979-999  глава 67 СТРАХУВАННЯ
 ст. 1000-1010  глава 68 ДОРУЧЕННЯ
 ст. 1011-1028  глава 69 КОМІСІЯ
 ст. 1029-1045  глава 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
 ст. 1046-1065  глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
 ст. 1066-1076  глава 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
 ст. 1077-1086  глава 73 ФАКТОРИНГ
 ст. 1087-1106  глава 74 РОЗРАХУНКИ
 ст. 1107-1114  глава 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 ст. 1115-1129  глава 76 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
 ст. 1130-1143  глава 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  підрозділ 2 НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 1144-1157  глава 78 ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
 ст. 1158-1160  глава 79 ВЧИНЕННЯ ДІЙ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ
 ст. 1161-1162  глава 80 РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 ст. 1163-1165  глава 81 СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 ст. 1166-1211  глава 82 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
 ст. 1212-1215  глава 83 НАБУТТЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПІДСТАВИ
КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО 
 ст. 1216-1232  глава 84 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ
 ст. 1233-1257  глава 85 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
 ст. 1258-1267  глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ
 ст. 1268-1285  глава 87 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ
 ст. 1286-1295  глава 88 ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ
 ст. 1296-1301  глава 89 ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ
 ст. 1302-1308  глава 90 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР
  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ