КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 ст. 1 - 2  розділ I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 3 - 10  розділ II  ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 ст. 11 - 17  розділ III  ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ
 ст. 18 - 22  розділ IV  СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
 ст. 23 - 25  розділ V  ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ
 ст. 26 - 31  розділ VI  СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ
 ст. 32 - 35  розділ VII  ПОВТОРНІСТЬ, СУКУПНІСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ
 ст. 36 - 43  розділ VIII  ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
 ст. 44 - 49  розділ IX  ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 ст. 50 - 64  розділ X  ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ
 ст. 65 - 73  розділ XI  ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
 ст. 74 - 87  розділ XII  ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ
 ст. 88 - 91  розділ XIII  СУДИМІСТЬ
 ст. 92 - 96  розділ XIV  ІНШІ ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
 ст. 963 - 9611  розділ XIV-1  ЗАХОДИ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 ст. 97 - 108  розділ XV  ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
 ст. 109 - 114  розділ I  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 ст. 115 - 145  розділ II  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
 ст. 146 - 151  розділ III  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
 ст. 152 - 156  розділ IV  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИ
 ст. 157 - 184  розділ V  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ПРАВ
 ст. 185 - 198  розділ VI  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
 ст. 199 - 233  розділ VII  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 ст. 236 - 254  розділ VIII  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
 ст. 255 - 270  розділ IX  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
 ст. 271 - 275  розділ X  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
 ст. 276 - 292  розділ XI  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ
 ст. 293 - 304  розділ XII  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 ст. 305 - 327  розділ XIII  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 ст. 328 - 337  розділ XIV  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
 ст. 338 - 360  розділ XV  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 ст. 361 - 363  розділ XVI  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ
 ст. 364 - 370  розділ XVII  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 ст. 371 - 400  розділ XVIII  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
 ст. 401 - 435  розділ XIX  ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ
 ст. 436 - 447  розділ XX  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ
  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ