КРИМІНАЛЬНО - ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
  Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 1 - 6 Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство та сфера його дії
 ст. 7 - 29 Глава 2 Засади кримінального провадження
 ст. 30 - 83 Глава 3 Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
 ст. 84 - 102 Глава 4 Докази і доказування
 ст. 103 - 110 Глава 5 Фіксування кримінального провадження
 ст. 110 - 112 Глава 6 Повідомлення
 ст. 113 - 117 Глава 7 Процесуальні строки
 ст. 118 - 126 Глава 8 Процесуальні витрати
 ст. 127 - 130 Глава 9 Компенсація шкоди у кримінальному провадженні
  Розділ ІІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 ст. 131 - 132 Глава 10 Заходи забезпечення кримінального провадження
 ст. 133 - 143 Глава 11 Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід
 ст. 144 - 147 Глава 12 Накладення грошового стягнення
 ст. 148 - 153 Глава 13 Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
 ст. 154 - 158 Глава 14 Відсторонення від посади
 ст. 159 - 166 Глава 15 Тимчасовий доступ до речей і документів
 ст. 167 - 169 Глава 16 Тимчасове вилучення майна
 ст. 170 - 175 Глава 17 Арешт майна
 ст. 176 - 213 Глава 18 Запобіжні заходи, затримання особи
  Розділ III ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
 ст. 214 - 222 Глава 19 Загальні положення досудового розслідування
 ст. 223 - 245 Глава 20 Слідчі (розшукові) дії
 ст. 246 - 275 Глава 21 Негласні слідчі (розшукові) дії
 ст. 276 - 279 Глава 22 Повідомлення про підозру
 ст. 280 - 282 Глава 23 Зупинення досудового розслідування
 ст. 283 - 297 Глава 24 Закінчення досудового розслідування
 ст. 297 1-5 Глава 241 Особливості спеціального досудового розслідування
 ст. 298 - 302 Глава 25 Досудове розслідування кримінальних проступків
 ст. 303 - 313 Глава 26 Оскарження рішень під час досудового розслідування
  Розділ IV СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
 ст. 314 - 317 Глава 27 Підготовче провадження
 ст. 318 - 368 Глава 28 Судовий розгляд
 ст. 369 - 380 Глава 29 Судові рішення
 ст. 381 - 391 Глава 30 Особливі порядки провадження в суді першої інстанції
  Розділ V СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 ст. 392 - 423 Глава 31 Провадження в суді апеляційної інстанції
 ст. 424 - 443 Глава 32 Провадження в суді касаційної інстанції
 ст. 459 - 467 Глава 34 Провадження за нововиявленими обставинами
  Розділ VІ ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 ст. 468 - 476 Глава 35 Кримінальне провадження на підставі угод
 ст. 477 - 479 Глава 36 Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення
 ст. 480 - 483 Глава 37 Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб
 ст. 484 - 502 Глава 38 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх
 ст. 503 - 516 Глава 39 Застосування заходів медичного характеру
 ст. 517 - 518 Глава 40 Кримінальне провадження щодо державної таємниці
 ст. 519 - 523 Глава 41 Екстратериторіальне кримінальне провадження
 ст. 524 - 531 Розділ VIІ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ст. 532 - 540 Розділ VIIІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
  Розділ IХ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 ст. 541 - 550 Глава 42 Загальні засади міжнародного співробітництва
 ст. 551 - 572 Глава 43 Міжнародна правова допомога
 ст. 573 - 594 Глава 44 Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
 ст. 595 - 601 Глава 45 Кримінальне провадження у порядку перейняття
 ст. 602 - 614 Глава 46 Визнання та виконання вироків судів іноземних держав
  Розділ IX-1 ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  Розділ XІ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ