ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
  Розділ I ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 ст. 1 - 7 Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 8 - 24 Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ
 ст. 25 - 41 Глава 3 ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ
 ст. 42 - 51 Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 ст. 52 - 54 Глава 5 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Розділ II СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 ст. 55 - 61 Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 62 - 72 Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО
 ст. 73 - 78 Глава 8 ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА
 ст. 79 - 92 Глава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА
 ст. 93 - 112 Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
 ст. 113 - 117 Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
 ст. 118 - 127 Глава 12 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
 ст. 128 - 131 Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  Розділ III МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ
 ст. 133 - 147 Глава 14 МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 ст. 148 - 153 Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 ст. 154 - 162 Глава 16 ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 ст. 163 - 166 Глава 17 ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 ст. 167 - 172 Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ
  Розділ IV ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 173 - 178 Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 ст. 179 - 188 Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
 ст. 189 - 192 Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 ст. 193 - 208 Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 ст. 209 - 215 Глава 23 ВИЗНАННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ
  Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ
 ст. 216 - 223 Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 ст. 224 - 229 Глава 25 ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
 ст. 230 - 237 Глава 26 ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО - ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ
 ст. 238 - 250 Глава 27 АДМІНІСТРАТИВНО - ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ
 ст. 251 - 257 Глава 28 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
  Розділ VI ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 ст. 258 - 262 Глава 29 ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 ст. 263 - 294 Глава 30 ГОСПОДАРСЬКО - ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 ст. 295 - 305 Глава 31 КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ)
 ст. 306 - 316 Глава 32 ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
 ст. 317 - 324 Глава 33 КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
 ст. 325 - 332 Глава 34 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 ст. 333 - 365 Глава 35 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 ст. 366 - 376 Глава 36 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
  Розділ VII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 ст. 377 - 389 Глава 37 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 390 - 400 Глава 38 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
  Розділ VIII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 ст. 401 - 405 Глава 39 СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ
 ст. 406 - 410 Глава 40 КОНЦЕСІЇ
 ст. 411 - 418 Глава 41 ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ
  Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ