ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
 ст. 1 - 4 Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ст. 5 - 11 Розділ II ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
 ст. 12 - 17 Розділ III ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ. ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ
 ст. 18 - 31 Розділ IV УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
 ст. 32 - 43 Розділ V ДОКАЗИ
 ст. 43 1 - 10 Розділ V-1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
 ст. 44 - 49 Розділ VI СУДОВІ ВИТРАТИ
 ст. 50 - 53 Розділ VII ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
 ст. 54 - 60 Розділ VIII ПОДАННЯ ПОЗОВУ
 ст. 61 - 65 Розділ IX ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
 ст. 66 - 68 Розділ X ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
 ст. 69 - 90 Розділ XI ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
 ст. 91 - 106 Розділ XII ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
 ст. 107 - 111 13 Розділ XII-1 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
 ст. 111 14 - 28 Розділ XII-2 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
 ст. 112 - 114 Розділ XIII ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
 ст. 115 - 122 Розділ XIV ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ
 ст. 122 1 - 11 Розділ XIV-I ОСКАРЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
 ст. 123 - 125 Розділ XV ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ НЕРЕЗИДЕНТІВ