ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
N 1798-XII від 6 листопада 1991 року
редакція від 23.03.2017 року

Розділ X
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Стаття 66. Підстави забезпечення позову

Господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Чи є обов'язковим доведення того, що невжиття заходів до забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду? Якщо так, то яким чином відповідний обов'язок співвідноситься з правом господарського суду винести ухвалу про забезпечення позову зі своєї ініціативи?

Відповідно до статті 66 ГПК господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову.

Згідно з частиною першою статті 33 названого Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається в обґрунтування, зокрема, своїх вимог. Наведене стосується й вимоги щодо забезпечення позову.

Застосовуючи заходи до забезпечення позову, в тому числі зі своєї ініціативи, господарський суд повинен виходити з того, що умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

У вирішенні питання про вжиття заходів до забезпечення позову господарський суд має здійснювати оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і змістом позовних вимог, а також обставинами, на яких ґрунтуються позовні вимоги, доказами, які наведені на їх підтвердження, та положеннями законодавства, якими позивач обґрунтовує свої права, подаючи позов.

Господарським судом задоволено заяву товариства з обмеженою відповідальністю про забезпечення позову до відділення Фонду державного майна України та відкритого акціонерного товариства про визнання недійсним інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакету акцій відкритого акціонерного товариства, про що винесено відповідну ухвалу. Цією ухвалою відділенню Фонду державного майна України заборонено вчиняти будь-які дії, направлені на проведення конкурсу з продажу пакету акцій відкритого акціонерного товариства, в тому числі:

 • приймати конкурсні пропозиції;
 • здійснювати експертизу відомостей, які містяться в підтверджувальних документах;
 • за підсумками експертизи складати та затверджувати протокол з переліком учасників, які допущені до подання конкурсних пропозицій ціни;
 • передавати конкурсній комісії перелік учасників, які допущені до подання конкурсних пропозицій ціни;
 • реєструвати конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
 • оголошувати зміст конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
 • проводити конкурс у вигляді торгів "з голосу";
 • вести та затверджувати протокол конкурсу;
 • оголошувати та затверджувати результати конкурсу;
 • укладати за результатами конкурсу договір купівлі-продажу.

Постановою апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду першої інстанції скасовано. При цьому апеляційний господарський суд, встановивши відсутність обґрунтування, яким чином невжиття застосованих судом заходів до забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання в подальшому рішення господарського суду, дійшов висновків про те, що ухвала про забезпечення позову виходить за межі змісту позовних вимог, а вжиті заходи не пов'язані з суб'єктивними правами позивача на предмет спору і не відповідають законодавству, на підставі якого подано позов.

Верховний Суд України підтримав висновки господарського суду апеляційної інстанції, виходячи з такого.

Предметом позову у даній справі є вимоги про визнання недійсним інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакету акцій відкритого акціонерного товариства, визнання недійсним протоколу засідання конкурсної комісії з продажу пакету акцій, надання позивачу докладної інформації щодо діяльності товариства і, зокрема, вимога зобов'язати відділення Фонду державного майна України провести новий конкурс з продажу пакету акцій відкритого акціонерного товариства.

Статтею 66 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову; забезпечення позову допускається, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Однак ухвалою господарського суду першої інстанції про забезпечення позову відділенню Фонду державного майна України фактично заборонено проведення нового конкурсу з продажу пакету акцій відкритого акціонерного товариства.

Чи можливе вжиття заходів до забезпечення позову за заявою відповідача у справі?

Згідно з частиною першою статті 66 ГПК господарський суд має право вживати заходів до забезпечення позову, зокрема, за заявою сторони у справі. Отже, право на звернення з відповідною заявою має не лише позивач, а й відповідач (з урахуванням вимог частин першої і третьої статті 21 та частини першої статті 22 ГПК), а також і треті особи (частина третя статті 26 і частина п'ята статті 27 названого Кодексу).

Який процесуальний документ має бути ухвалений за результатами розгляду клопотання про забезпечення позову у разі, коли таке клопотання розглядалося в тому судовому засіданні, в якому справу розглянуто по суті з прийняттям рішення у ній?

У зазначеному випадку стислий зміст заяви (клопотання) про забезпечення позову, мотиви задоволення (повного чи часткового) або відхилення такої заяви та висновок з розглянутого питання можуть міститися в рішенні господарського суду, прийнятому по суті справи.

Стаття 67. Заходи до забезпечення позову

Позов забезпечується:

 • накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу;
 • забороною відповідачеві вчиняти певні дії;
 • забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;
 • зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено.

Не допускається забезпечення позову у справах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони:

 • проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення;
 • надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства;
 • участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства;
 • здійснювати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством повноваження.

Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії.

Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Не допускається забезпечення позову у справах, відповідачем у яких є неплатоспроможний банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шляхом:

 • накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу;
 • заборони відповідачу вчиняти певні дії.

Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на які судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.

Господарський суд, який розглядає спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, може винести ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони на внесення змін до статуту цього товариства в частині зміни розміру статутного капіталу.

Види забезпечення позову повинні бути співвідносними із заявленими позивачем вимогами.

Види забезпечення позову можуть використовуватися господарським судом лише в межах предмета позову та не повинні порушувати прав інших акціонерів (учасників) господарського товариства. Зокрема, заборона вчиняти дії має стосуватися лише пакета акцій, безпосередньо пов’язаного з предметом спору.

Не допускається забезпечення позову заходами, не передбаченими цим Кодексом.

Стаття 68. Скасування забезпечення позову

Питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.