ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР
N 5464-X від 30 червня 1983 року
редакція від 07.11.2017 року

Розділ VI
ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ СПОРІВ

Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів

Житлові спори вирішуються відповідно до закону.