ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР
N 5464-X від 30 червня 1983 року
редакція від 18.09.2018 року

Розділ VII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 192. Забезпечення жилими приміщеннями громадян, направлених за кордон

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік громадяни, направлені на роботу за кордон, забезпечуються жилими приміщеннями у місці перебування в порядку і на умовах, які визначаються Радою Міністрів СРСР.

Стаття 193. Міжнародні договори

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік, якщо міжнародним договором СРСР встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить радянське житлове законодавство, то застосовуються правила міжнародного договору.

Такий же порядок застосовується щодо житлового законодавства Української РСР, якщо в міжнародному договорі Української РСР встановлено інші правила, ніж передбачені житловим законодавством Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР
О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
М.ХОМЕНКО

м.Київ, 30 червня 1983 р.
N 5464-X