ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 ст. 1 - 5 Глава 1 Основні положення
 ст. 6 - 12 Глава 2 Повноваження рад та органів місцевого самоврядування
 ст. 13 - 17 Глава 3 Повноваження органів виконавчої влади
 Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
 ст. 18 - 21 Глава 4 Склад та цільове призначення земель
 ст. 22 - 37 Глава 5 Землі сільськогосподарського призначення
 ст. 38 - 42 Глава 6 Землі житлової та громадської забудови
 ст. 43 - 46 Глава 7 Землі природно-заповідного фонду
 ст. 47 - 49 Глава 8 Землі оздоровчого призначення
 ст. 50 - 52 Глава 9 Землі рекреаційного призначення
 ст. 53 - 54 Глава 10 Землі історико-культурного призначення
 ст. 55 - 57 Глава 11 Землі лісогосподарського призначення
 ст. 58 - 64 Глава 12 Склад земель водного фонду
 ст. 65 - 77 Глава 13 Землі промисловості, транспорту та іншого призначення
 Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 ст. 78 - 91 Глава 14 Право власності на землю
 ст. 92 - 97 Глава 15 Право користування землею
 ст. 98 - 102 Глава 16 Право земельного сервітуту
 ст. 102.1 Глава 16-1 Право користування чужою земельною ділянкою
 ст. 103 - 109 Глава 17 Добросусідство
 ст. 110 - 115 Глава 18 Обмеження прав на землю
 Розділ IV НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 ст. 116 - 126 Глава 19 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами
 ст. 127 - 133 Глава 20 Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод
 ст. 134 - 139 Глава 21 Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах
 ст. 140 - 151 Глава 22 Припинення прав на землю
 Розділ V ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
 ст. 152 - 155 Глава 23 Захист прав на землю
 ст. 156 - 157 Глава 24 Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
 ст. 158 - 161 Глава 25 Вирішення земельних спорів
 Розділ VI ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
 ст. 162 - 168 Глава 26 Завдання, зміст і порядок охорони земель
 ст. 169 - 170 Глава 27 Використання техногенно забруднених земель
 ст. 171 - 172 Глава 28 Консервація земель
 Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
 ст. 173 - 176 Глава 29 Встановлення та зміна меж адміністративних утворень
 ст. 177 - 180 Глава 30 Планування використання земель
 ст. 181 - 186 Глава 31 Землеустрій
 ст. 187 - 190 Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель
 ст. 191 - 192 Глава 33 Моніторинг земель
 ст. 193 - 204 Глава 34 Державний земельний кадастр
 ст. 205 - 206 Глава 35 Стимулювання раціонального використання земель
 ст. 207 - 209 Глава 36 Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва
 Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
 ст. 210 - 212 Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законодавства
 Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 Розділ X ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ